ÁSZF

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (ÁSZF)

Bevezetés, jogi közlemény

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni webáruházunknak, illetve honlapunknak figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket (a továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, illetve akkor rendeljen termékeink közül, amennyiben annak rendelkezéseit kötelezőnek elfogadja magára nézve.

A jelen honlapot (a továbbiakban: Portál) és a Portálon online módon megtekinthető webáruházat (a továbbiakban: Webáruház) a Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető vagy Szolgáltató) fejleszti és működteti. A Portál az internet hálózatán a www.shop.dvsc.hu URL alatt érhető el.

A Portál használatának megkezdésével valamennyi felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) ráutaló magatartással elfogadja a jelen ÁSZF-ben lentebb meghatározott szerződési, felhasználási és adatvédelmi feltételeket, szabályokat. A Portál használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a szerződési, felhasználási és adatvédelmi feltételeit az Üzemeltető a jövőben módosítja, a változásokat a Portál nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

A jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

1. A Szerződés létrejötte, jogi jellege

1.1) Amennyiben a Felhasználó – az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint – megrendeli a Webáruház bármely termékét, amely megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja, úgy a Felhasználó, mint megrendelő és a Szolgáltató, mint szállító között szállítási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre.

1.2) A Szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti információs táradalommal összefüggő szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződésnek, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) szerinti távollevők között kötött szerződésnek minősül.

1.3) A Szerződés – az elektronikus úton, az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint történő megrendeléssel és annak visszaigazolásával – kizárólag elektronikus formában, az ÁSZF-ben, magyar nyelven megfogalmazott feltételekkel kerül megkötésre, az nem minősül írásba foglalt Szerződésnek, nem kerül iktatásra, utóbb nem is férhető hozzá, a Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette magát alá.

 
2. A szerződő felek

2.1) A Szerződést megkötő szerződő felek: a Webáruház valamely termékét megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Megrendelő) és a Szolgáltató.

2.2) A Szolgáltató adatai:

 • teljes cégnév: Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft.
 • rövidített név: DNS-üzemeltető
 • székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 12.
 • adószám: 25571910-2-09
 • cégjegyzék szám: 09-09-027903
 • nyilvántartó cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága      
 • szerződés nyelve: magyar
 • elektronikus elérhetőség: shop@nagyerdeistadion.hu
 • telefonos elérhetőség: +36 30 316 4910

A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

3. A Szerződés tartalma, tárgya, a vételár

3.1) A Szerződés alapján a Szolgáltató köteles a megrendelt terméket az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig a terméket átvenni és az árát megfizetni.

3.2) A megvásárolható termékek, szolgáltatások körét, a termékek pontos, részletes leírását, tulajdonságait a Portál tartalmazza. Ezen túlmenően, a Szolgáltató a fentebb részletezett elérhetőségein is tájékoztatást ad termékekről, szolgáltatásokról.

A Portálon megjelenített képek illusztrációként szerepelnek, így eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

3.3) A megjelenített termékek az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint, elektronikus úton rendelhetőek, azok házhoz szállítással vagy a DVSC Shopban személyes átadással kerülnek átadásra.

3.4) A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forint pénznemben meghatározott bruttó árak, azaz tartalmazzák a jogszabályban előírt – jelenleg 27% mértékű – általános forgalmi adót (áfát), valamint a csomagolási költséget, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját (lásd: az ÁSZF 5. fejezetét).

4. A megrendelés, visszaigazolás

4.1) A Webáruház termékeit a Megrendelő a Portálon elvégzett regisztrációt követően rendelheti meg. A megrendelés a Portálon lehetővé tett elektronikus úton, a lentebb részletezett módon történik.

4.2) A megrendelés menete:

1. A megvásárolni kívánt terméket/termékeket helyezze a Portálon megjelenített „Kosárba”. A jobb oldali sávban megtalálható "Kosár tartalma" modulban folyamatosan figyelemmel kísérheti a kosár tartalmának változását.

2. A megvásárolni kívánt termék/termékek kosárba helyezését követően válassza a "Vásárlás véglegesítése" gombot.

3. Amennyiben további  termékeket is szeretne a kosárba tenni, térjen vissza a webáruházba és folytassa a vásárlást.

4. A kosárban lehetőség van a darabszám módosítására a Db mezőben. A módosítást követően válassza a "Frissítés" gombot.

5. A Törlés gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

6. Válassza ki a kívánt szállítási és fizetési módot.

7. Adja meg a szállítási és számlázási adatokat.

8. Amennyiben a Megrendelő már regisztrált és vásárolt a Portálon és a regisztráció, illetve a korábbi vásárlás során megadott adatok változatlanok, úgy a belépést követően a 11. pont alatti lépéssel folytathatja a megrendelést. FONTOS: Megrendelésekor, minden esetben ügyeljen a megadott vásárlói, szállítási és számlázási adatok helyességére, ugyanis a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék.

9. Ha regisztrálni kíván, adja meg a regisztráció során kért adatokat, majd a vásárlás lezárása előtt adja meg szállítási és számlázási címét, ezt követően a 11. pont alatti lépéssel folytathatja a megrendelést.

10. A megrendelés regisztráció nélkül is elvégezhető, így amennyiben a Megrendelő még nem regisztrált a Portálon és nem is kíván regisztrálni, vagy regisztrált, de nem kíván belépni, úgy adja meg a szükséges vásárlói, szállítási, számlázási adatokat.

11. A kötelezően kitöltendő adatokon kívül, a „Megjegyzés” rovatban egyéb megjegyzést is küldhet a megrendelésével. A „Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.

12. Kérjük, a megrendelés elküldése előtt ismét ellenőrizze a megadott adatok helyességét!

A telefonszám vagy az e-mail cím helytelen megadása esetén meghiúsulhat a kapcsolatfelvétel, és a megrendelés teljesítése. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a helytelenül megadott e-mail elérhetőség vagy az e-mail postafiókjához tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja.

4.3) A megrendelés fentiek szerint történő elküldése ajánlattételnek minősül a Megrendelő részéről, míg a visszaigazolással létrejön a felek közötti Szerződés.

4.4) A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 11 óráig.
Ha a megrendelés leadására a fenti időtartamot követően kerül sor, a megrendelés az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

4.5) A megrendelés elküldését követően, a megadott e-mail elérhetőségre – legkésőbb a megrendelés beérkezésétől számított 48 órán belül – visszaigazolást küld a Szolgáltató. Ennek hiányában a Megrendelő a továbbiakban nincs kötve az ajánlatához.

Szükség esetén a beérkezett megrendelését a megadott hívószámon, telefonon is visszaigazolja a Szolgáltató, illetve egyezteti az adatokat.

4.6) A visszaigazolásban a Szolgáltató közli azt is, hogy milyen határidővel tudja teljesíteni a megrendelést. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2 munkanap, amely termék, a megrendelés sajátosságai következtében módosulhat.

4.7) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a termékkészlet rendelkezésre állását kezelő rendszer és a megrendelésért és a visszaigazolásért felelős internetes szerverek frissülései közötti időeltérés van, továbbá a termékkészlet rendelkezésre állását kezelő rendszer nem érzékeli, ha egy – egyébként ténylegesen rendelkezésre álló – termék hibás, sérült, ezért a visszaigazolt megrendelés és a tényleges készlet között felmerülhet eltérés. Ezeket a Szolgáltató azonnal jelzi a Megrendelő részére, a megadott elérhetőségek valamelyikén.

A fentiekre is tekintettel, a Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, azaz a Szerződéstől való elállásra. A részben történő teljesítés, illetve visszautasítás, azaz a Szerződés módosítása kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a kifizetett összeget visszafizeti a Szolgáltató.

5. A szállítás, átvétel

5.1) Házhoz szállítással történő megrendelés esetén, a megrendelt termékeket a megfelelő csomagolásban küldi a Szolgáltató az MPL futárszolgálattal a Megrendelőnek, a megrendelés során megadott szállítási címre. A termékeket tartalmazó csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási és visszaszállítási költségét a Megrendelő viseli. FONTOS: Amennyiben a csomag átvétele a megadott címen bármilyen akadályba, korlátokba ütközhet vagy azzal kapcsolatosan egyéb probléma merülhet fel (pl. napközben nem tartózkodik a címen átvételre jogosult személy stb.), úgy kérjük, ezt a megrendelése során a „Megjegyzés” rovatban jelezze, a Szolgáltató továbbítja ezt a futárszolgálat felé.

5.2) A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell készpénzben kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a megrendelt termék árának előre történő kiegyenlítésére, ebben az esetben a házhoz szállítás díja kedvezőbb lehet.

Kérjük, kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Az előző pontban már írtaknak megfelelően, az át nem vett csomagok szállítási és visszaszállítási költségét a Megrendelő viseli. A csomagot kizárólag az ellenérték előre történő átutalása esetén küldi újra Szolgáltató.

5.3) A számlát, az ÁSZF 5.5) pontja szerinti írásbeli tájékoztatót és a jótállási jegyet a csomag tartalmazza. Kérjük, a csomagot és annak tartalmát kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés vagy bármely irat hiánya esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot. Amennyiben a kifogása megalapozott, úgy az át nem vett, visszaküldött csomagok szállítási és visszaszállítási költségét a Szolgáltató viseli. Utólagos vagy jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

5.4) Személyes átvétellel történő megrendelés esetén, a megrendelt termékeket a Tesco üzletsoron (4031, Debrecen Kishegyesi út 1-11.) található DVSC Ajándékboltjában veheti át a Megrendelő a visszaigazolásban megjelölt időpontban. Ebben az esetben a terméket átvételekor kell kifizetni, szállítási díj pedig nem merül fel.

5.5) A Szolgáltató – legkésőbb a termék átadásakor – írásbeli tájékoztatót bocsát a Megrendelő rendelkezésére, amely tartalmazza az alábbiakat:

 • a Szolgáltató cégnevét és székhelyét;
 • a Szerződés tárgyának lényeges jellemzőit;
 • a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló árát, valamint az összes járulékos költséget, így különösen a szállítási költséget;
 • a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeit;
 • az elállás jogát, az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a Korm. rend. 3. § (2) bekezdésében foglaltakat is;
 • a Szolgáltató azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a Megrendelő panaszait érvényesítheti;
 • az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat).

 

Jótállás

6. Az elállás joga

6.1) A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm. rendelet alapján a Megrendelő – az ÁSZF 6.3) pontjában foglalt eseteken kívül – a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a Szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállás a Szerződést felbontja, azaz annak megkötésére visszamenőleges hatállyal szünteti meg.

6.2) Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.3) A Megrendelőt az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási jog:

a) a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Megrendelő felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

6.4) A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a Megrendelő által megfizetett összeget.

6.5) Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a Szolgáltató által nyújtott kölcsön [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § o) pontja] fedezi, a Megrendelő elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja. A Megrendelő a Szolgáltatónak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető.

A fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a Szolgáltató előzetes megállapodásán alapul. A Szolgáltató köteles a Megrendelő elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

6.6) Ha a Szolgáltató a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Szolgáltatót terhelik.

6.7) A Korm. rend. az alábbi hivatkozásra kattintva részletesen megismerhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39955.61424

7. A Portál felhasználásának feltételei, szerzői jogvédelem, felelősség

7.1.) A Portál megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a Portálon feltüntetett, felhasznált adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetőt illetve a termék gyártóját vagy forgalmazóját illeti.

7.2.) A Portálon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az Üzemeltető szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi, és az Üzemeltető külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet, és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a Felhasználó – az online hozzáférésen túl – kizárólag azok egyes részeinek az általa az internet-hozzáféréshez használt számítógépe, egyéb eszköze merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

7.3.) A Portál tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a Portál tartalmának harmadik személyek által részben vagy egészben történő saját tartalomként történői feltüntetéséhez, más webhelyekre beillesztéséhez) az Üzemeltető nem járul hozzá. Kivétel ez alól a Portál bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg a Portál valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül a Portál mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a Portál nyitóoldalára (http://www.dvsc.hu/shop) mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is, és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

Az Üzemeltető elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor a Portál bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat jogsértően működtetett, vagy obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel ártanak vagy árthatnak a Portál hírnevének és érdekeinek. Az Üzemeltető minden ilyen esetben jogosult ezzel szemben fellépni és többek között az ebből származó kárának megtérítését vagy a jogsértő állapot megszüntetését követelni.

7.4) Az Ektv. rendelkezéseivel összhangban, az Üzemeltető nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A Portálon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok arra jogosulatlan személy vagy személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

7.5) A Portál felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén az Üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres, peren kívüli vagy nemperes eljárást kezdeményezhet, szükség esetén megindítja az Ektv.-ben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

8. Adatvédelem

8.3) A Portál meghatározott részeihez való hozzáférést az Üzemeltető regisztrációhoz kötheti, amelynek során az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatainak birtokába juthat, de a Portálon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról az Üzemeltető általában a regisztrációs vagy azon az oldalon tájékoztatja a felhasználót ahol az adatok megadására sor került.

8.2) Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait titokként kezeli, azt a Felhasználó beleegyezése nélkül nem adja ki harmadik személynek, kivéve a Megrendelő által választott, a szállítást teljesítő futárszolgálatot.

8.3) A Portálra ellátogató Felhasználók számítógépének, egyéb eszközének egyes adatai és IP-címei a Felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a Portál mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

8.4) A Portál egyes részeinek letöltésekor az Üzemeltető kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a Felhasználó számítógépére, egyéb eszközére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A Felhasználó az internet-hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, egyéb eszközén, és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

8.5) A Portál megtekintésével a Felhasználó és az Üzemeltető távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a Portált elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni.

8.6) Az Üzemeltető a Felhasználó által a Portál igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a Portálon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve a Portál használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében.

Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

Debrecen, 2014. február 10.
 
Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft.
Szolgáltató/Üzemeltető

X
X
X
4.1)        A Webáruház termékeit a Megrendelő a Portálon elvégzett regisztrációt követően rendelheti meg. A megrendelés a Portálon lehetővé tett elektronikus úton, a lentebb részletezett módon történik.

 

4.2)        A megrendelés menete:

 

1.        A megvásárolni kívánt terméket helyezze a Portálon megjelenített „Kosárba”, válassza ki a megvásárolni kívánt mennyiséget, darabszámot.

2.        Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „Vásárlás folytatása” gombot.

3.        A mennyiség, darabszám megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne meg válassza a „kosár frissítése” gombot.

4.        A „Törlés” gombra kattintva bármikor? törölheti, javíthatja?, visszavonhatja? a kosár tartalmát.

5.        Válassza ki a kívánt szállítási, átvételi és fizetési módokat.